Loading…

Depărtaţi-vă de oricine trăieşte în neorânduială

 

2 Tesaloniceni 3:6

INTRODUCERE

1. Subiectul retragerii părtășiei de la un creștin care trăiește în neorânduială nu este unul popular printre frați. Unele biserici evită să discute, chiar să aplice acest principiu biblic.

2. Când Pavel a transmis învățăturile lui Dumnezeu creștinilor din Tesalonic, acestea nu au fost simple sfaturi sau sugestii personale, ci porunci, 2 Tesaloniceni 3:6

3. Dacă creștinii, individual sau ca biserică (trupul lui Hristos), nu reușesc să păzească poruncile lui Dumnezeu, aceștia dovedesc că nu-L cunosc pe Dumnezeu, 1 Ioan 2:3-4

4. Scopul acestei lecții este de a examina, din perspectivă scripturistică, ceea ce Dumnezeu are de spus despre modul în care trebuie să ne retragem părtășia de la cei care trăiesc în neorânduială.

DISCUŢIE

I. APATIA FAȚĂ DE PĂCAT

A. Neprihănirea este o chestiune de responsabilitate personală. Ea nu este ca o proprietate, un nume de familie sau titlu, ca o moștenire lăsată copiilor, Ezechiel 18:20

B. Păcatuim atunci când suntem atrași de propria noastră poftă și suntem momiți,Iacov 1:14-15

a. Cei mai mulți frați pot recunoaște rapid gravitatea unor păcate, cum ar fi curvia sau uciderea, dar cum rămâne cu păcatul părăsirii adunării sfinților?

b. Suntem încurajați să nu părăsim adunarea, Evrei 10:25

c. ”… dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului…” Evrei 10:26

II. CINE ESTE ÎN NEORÂNDUIALĂ?

A. Cei care se gândesc doar la lucrurile pământești, Filipeni 3:18-19

B. Cei care practică învățături contrar N.T., Romani 16:17; 2 Tesaloniceni 3:6, 14

C. Cei care nu consimt la învățătura care corespunde cu evlavia, 1 Timotei 6:3-5

D. Cei care, după ce au fost sfătuiți, preveniți, refuză să se pocăiască, Tit 3:10-11

III. SLAB VS. NEASCULTĂTOR

A. Suntem tentați să-i considerăm pe frații care sunt neascultători ca fiind ”slabi”. Ce spune Scriptura despre cei slabi? Matei 26:41

a. Deasemenea, suntem îndemnați, Evrei 12:12-13

b. Când un frate / soră încearcă să facă ceea ce este drept, dar este depășit de situație (dovește slăbiciune), Galateni 6:1

B. Ce spune Scriptura despre fratele neascultător? 1 Tesaloniceni 5:14

a. În cazul păcatului privat, Matei 18:15-17

b. În cazul păcatului public, cum ar fi părăsirea adunării, ”… mustrați pe cei care trăiesc în neorânduială …” 1 Tesaloniceni 5:14

c. Dacă nu se pocăiește, trebuie să fie ”… dat pe mâna Satanei …” 1 Corinteni 5:5

CONCLUZIE

1. Care sunt consecințele întârzierii disciplinării celui ce trăiește în neorânduială?

a. Fratele/sora rămâne în păcatele sale, Luca 13:3

b. Biserica care întârzie disciplinarea celui /celei ce trăiește în neorânduială este neascultătoare față de Dumnezeu, 2 Corinteni 2:9

c. Arătăm că ne bazăm pe înțelegerea noastră, nu pe Cuvânt, Proverbe 3:5; 30:6

d. Se manifestă dispreț față de sufletul fratelui /sorei, 1 Corinteni 5:5

2. Toți care suntem în Hristos Isus, Domnul nostru, să luăm aminte la cuvintele apostolului Ioan: ”… n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.” 3 Ioan 4