Loading…

Vestește tot planul lui Dumnezeu

Fapte 20:27

Introducere:

A. Informarea oamenilor cu privire la planul și așteptările lui Dumnezeu, a fost și este o problema de actualitate.

B. Așa cum profeții au vestit Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Domnul Isus a vestit Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ucenicii au vestit Cuvântul lui Dumnezeu, astăzi este de datoria noastră să vestim Cuvântul lui Dumnezeu, important este cum o facem.

C. În Fapte 20:27, Pavel spunea Filipenilor: „Nu m-am ferit sa va vestesc tot planul lui Dumnezeu”.

D. Întrebarea pentru noi este: Ne ferim noi să vestim tot planul lui Dumnezeu? Și
dacă da, de ce ?

I. Vestește tot planul lui Dumnezeu în lume

A. Este datoria noastră să vestim Planul lui Dumnezeu – 1Petru 2:9; 2Timotei 4:2;
B. Vestim Cuvântul lui Dumnezeu – Galateni 1:7-10; Apocalipsa 22:18,19;
C. Cuvântul are puterea de a salva suflete – Romani 1:16,17; 1Petru 1:23;

II. Oamenii au nevoie de planul lui Dumnezeu

A. Fiind străini de viața lui Dumnezeu – Efeseni 4:17-19; 1Ioan 2:15-17;
B. Trăind în păcat, cu diavolul – Efeseni 2:1,2; 2Timotei 2:26;
C. Fiind vrăjmași cu Dumnezeu – Coloseni1:21;
D. Fără jertfa lui Hristos sunt condamnați – 2Tesaloniceni 1:8,9;
E. Vestește împăcarea – 2 Corinteni 5:20; Romani 6:3-6….

”Pentru că de oricine se va rușina de Mine si de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, Se va rușina și Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri” (Marcu 8:38)

III. Vestește tot planul lui Dumnezeu în biserică

A. Vorbește de consecința adulterului – Matei5: 32; 1 Corinteni 5:1-5;
B. Vorbește despre disciplinare – Matei18:15-17; 2 Timotei3:1-5;
C. Vorbește despre minciună –Ioan8:44; Coloseni3:9; Apocalipsa21:8;
D. Vorbește despre orientări sexuale – Romani1:26-28; 1 Corinteni6:9;
E. Vorbește subiecte de moralitate într-o lume imorală – Tit2:11,12; 1 Ioan2:15-17;

”Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi”. (Ioan 12:48)

IV. Cum vestești planul lui Dumnezeu?

A. Vestește planul lui Dumnezeu constant – 2Timotei 4:1-5;
B. Vestește fiind plăcut lui Dumnezeu – Galateni 1:10;
C. Vestește cu blândețe – 2Timotei 2:24-26;
D. Vestind planul vei fi salvat și tu și cei ce te ascultă – 1 Timotei 4:16;
E. Înțelege responsabilitatea de a vesti planul lui Dumnezeu – Efeseni 3:8;1 Corinteni 9:16.

”Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viată veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viată”. (Ioan 5:24)

Concluzie:
Biblia (Cuvântul lui Dumnezeu) Nu este o carte care a îmbătrânit odată cu vremurile, ea este atât de relevantă astăzi ca și când acum a fost scrisă pentru prima dată. Vremurile și obiceiurile se pot schimba, dar nevoile omului rămân aceleași. Omul este un păcătos pierdut, care are nevoie de mântuire.

”Cerul si pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”  (Marcu 13:31)