Loading…

Cine ține această biserică în viață?

Apocalipsa 3:1-2

INTRODUCERE
1. Când oamenii se gândesc la cartea Apocalipsa, se gândesc la sfârșitul vremurilor
marcate de ”necazul cel mare”, venirea Antihristului, a doua venire a lui Hristos și
judecata. Însă, primele trei capitole din Apocalipsa, conțin mesajul pe care l-a avut
Domnul Isus pentru cele șapte biserici din Asia.
2. În primele decenii de după moartea lui Hristos, creștinii au fost văzuți de romani ca osectă a iudaismului. În cele din urmă, au fost recunoscuți ca o religie distinctă de
iudaism și au fost acuzați că sunt neloiali față de împăratul roman. Așadar, creștinii au
fost persecutați foarte mult.
3. Biserica din Sardes se confrunta cu un pericol mai mare decât corupția morală și
doctrinară, se confrunta cu o ”amorțeală” premergătoare morții spirituale, Apoc 3:1-2
4. Biserica din Sardes, deși se regăsea abia la început, avea deja semnele unei credințe
epuizate și muribunde. Ce o putea ține vie?


DISCUȚIE
I. Membri sănătoși

A. Care țin la cuvintele sănătoase ale Evangheliei, 2Tim 1:13; Pro 4:4-8, 13
B. Care au o vorbire sănătoasă, Tit 2:8; 1Tim 6:3-5

II. Membri de încredere

A. De încredere pentru a sluji, Mat 25:21
B. De încredere pentru a lucra, Rom 12:4-8
C. De încredere pentru a fi prezenți, Evr 10:25
D. De încredere pentru închinare, Fapte 2:42, 46
E. De încredere pentru a lupta, 2Tim 2:4

III. Membri generoși

A. Generoși cu contribuția lor, 2Cor 9:5-7
B. Generoși cu timpul lor, Fapte 11:22-26

CONCLUZIE
1. Apoc 3:1 „… îţi merge numele că trăieşti, dar ești mort”
2. Ce este Biserica? Este, cel puțin teoretic, un grup de oameni „vii pentru Dumnezeu”
(Rom 6:11), „conectați” împreună pentru închinarea și lucrarea Sa. În lume, moartea
este ceva firesc, dar moartea unei biserici este ceva îngrozitor de privit.
3. Cine ține această biserică în viață?
        a. Această biserică locală va fi prezentă aici în anii care vor veni? Pentru copiii
         dumneavoastră? Pentru cei pierduți?
        b. Aveți un interes personal real în menținerea acestei biserici locale în viață?