Loading…

Enoh

 

Gen. 5:21-24; Evr. 11:5; Iuda 14-15

INTRODUCERE:

A. Toți cei menționați în Geneză 5, cu excepția lui Enoh, au murit.

B. Enoh nu a ”gustat” moartea pentru că el a umblat cu Dumnezeu.

C. Există o legătură între el și noi!

DISCUȚIE:

I. Umblarea lui Enoh a fost una prin credință.

A. Prin credință Enoh a fost mutat (Evr. 11:5).

1. Ce este credința? (vs. 1, 6).

2. Noi umblăm prin credință (2 Cor. 5:7).

3. Modul lui de viață a fost concretizat.

B. Ce înseamnă a merge prin credință?

1. Care este originea credinței? (Rom. 10:17).

2.”A umbla” presupune o acțiune – a trăi prin Cuvântul Său (Iacov 1:21-22).

3. Orice spune El! Orice? (Evrei 11:17-19).

II. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să te împaci cu El.

A. Toți am păcătuit (Rom. 3:23).

B. Consecința păcatului (Rom. 6:23; Efes. 2:1, 12).

C. Înainte de a umbla cu Dumnezeu trebuie să ne împăcăm cu El (2 Cor. 5:17-21).

1. Din cauza păcatului nostru Isus a fost adus ca jertfă (vs. 21).

2. El a plătit consecințele păcatelor noastre (Rom. 5:8; 1 Pet. 2:24).

D. Împăcarea cu El este posibilă în Isus, dar… (2 Cor. 6:1-2).

E. Este ceva ce omul trebuie să facă (Mat. 7:21).

III. Împăcarea presupune părtășie cu Dumnezeu.

A. Părtășia noastră depinde de părtășia cu Dumnezeu (1 Ioan 1:3-4).

B. Părtășia cu Dumnezeu cere o umblare în lumina (1 Ioan 1:6-7).

C. Păcatul trebuie să fie lăsat în urmă (Rom. 6:1-2; Efes. 5:11, 3).

IV. Umblarea prin credință implică activitate și progres.

A. Unde umblăm (1 Ioan 1:6-7)? În lumină (1 Pet. 2:9).

B. Isus este lumina nostră (Ioan 8:12). Exemplu și învățăturile Sale.

C. Umblarea implică activitate (Tit 2:14; 3:1).

D. Umblarea implică progres (2 Pet. 3:18; Filip. 3:12-14).

V. Există odihnă la sfârșitul umblării noastre.

A.”Obiectul” credinței noastre (Evrei 4:1-3).

B. Isus oferă odihnă acum (Mat. 11:28-30).

C. Odihna este răsplata umblării (Apoc. 14:13).

CONCLUZIE:

A. Umbli TU cu Dumnezeu? (Mica 6:8; Isaia 2:5).

B. Te supui TU voinței Lui?