Loading…

Folositor sau nefolositor

2 Timotei 2:20-22

INTRODUCERE

1. Apostolul Pavel, în acest pasaj folosește ilustrația unei case mari, în care se găsesc diferite tipuri de vase.

2. Vasele de aur și argint sunt păstrate curate, astfel încât acestea să poată fi folosite în scopuri onorabile, cum ar fi petrecerile. Vasele de lemn și de lut sunt folosite în scopuri mai puțin onorabile, poate la bucătărie sau pentru a pune în ele gunoiul. Acestea din urmă, sunt adesea sparte și sunt înlocuite fără un cost prea mare.

3. Cum poate orice creștin să fie un vas de cinste, pregătit pentru orice lucrare bună?

DISCUŢIE

I. DUMNEZEU FOLOSEȘTE PE ORICINE SE CURĂȚEȘTE

A. Trebuie să alegi ce fel de vas vrei să fii, 1 Ioan 3:7-10

B. Curățirea este responsabilitatea ta, 2 Cor 7:1

C. Persoanele curățite sunt sfințite, folositoare și pregătite pentru orice lucrare bună:

   • Persoanele curățite sunt sfințite, Evr 10:9-10
   • Persoanele curățite sunt folositoare, Luca 15:24, 32
   • Persoanele curățițe sunt pregătite pentru orice lucrare bună, Efes 2:10

II. PERSOANELE CURĂȚITE FUG DE PĂCAT ȘI URMĂRESC EVLAVIA

A. Oamenii curățiți fug de păcat, 1 Cor 6:18; 10:14

B. Persoanele curățite urmăresc evlavia (neprihănirea, credința, dragostea și pacea)

   • Persoanele curățite urmăresc neprihănirea, Efes 4:24
   • Persoanele curățite urmăresc credința, Filip 1:25
   • Persoanele curățite urmăresc dragostea, 1 Cor 14:1
   • Persoanele curățite urmăresc pacea, Evr 12:14

CONCLUZIE

1. Să fii “pus de oparte” pentru Hristos; să fii “folositor” pentru El; să fii pregătit pentru”orice lucrare bună” — binecuvântările care provin din a fi un “vas de cinste” într-o “casa mare” așa cum este Biserica lui Hristos, sunt minunate! Binecuvântări care sunt pentru tine și pentru mine.

2. Dumnezeu nu va folosi vieți murdare pentru a duce vestea bună a Evangheliei lui Hristos acestei lumi. Dumnezeu folosește oameni curățiți care fug de păcat și caută evlavia.

3. Efeseni 4:22-24

4. Ilustrație: Un om obișnuia să-și facă cumpărăturle de la un mic magazin de țară. Proprietarul avea un angajat pe nume Jake, care părea a fi cel mai leneș lucrător din lume. Într-o zi, omul a observat că Jake a dispărut. El l-a întrebat pe proprietar: “Unde este Jake?” “Oh, Jake a plecat”, a fost răspunsul. “A plecat? Și ce ai de gând să faci pentru a ocupa locul liber? “Proprietarul i-a răspuns:” Jake nu a lăsat nici un loc liber.”

5. Ar rămâne în această biserică un loc ”neocupat” dacă ai/aș pleca?