Loading…

Nu încetați să aveți încredere

 

Ioan 14:1; 6:66-69

INTRODUCERE

1. Această lume a devenit un loc în care mulți dintre oameni nu se mai simt în siguranță.

2. Cu toate acestea, Isus a spus ucenicilor Săi: „aveţi credinţă în Mine” Ioan 14:1

a. Înainte de arestarea lui Isus, Petru a spus: „eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” Mat 26:33

b. După arestarea lui Isus, „toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit” Mat 26:56; Petru s-a lepădat de El de trei ori, Mat 26:74-75

c. După învierea lui Isus! Petru a spus: „aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel” Fapte 2:16

3. Cu prilejul primei predici a lui Petru în Ierusalim, acesta a spus cu încredere: “Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” Fapte 2:36

DISCUȚIE

I. NU ÎNCETAȚI SĂ AVEȚI ÎNCREDERE: ”EU SUNT CALEA”

A. Nu există o cale mai bună, este singura cale, Ioan 14:6

B. Isus este garantul (subscriptorul) unui legământ mai bun, Evrei 7:22

C. Numai prin Isus putem ajunge la Tatăl în ceruri, Fapte 4:12

II. NU ÎNCETAȚI SĂ AVEȚI ÎNCREDERE: “M-AI CUNOSCUT”

A. Noi știm cine este El, Ioan 14:8-11; Ioan 10:30

B. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Coloseni 1:15

C. Prin El l-am cunoscut pe Tatăl, 1Ioan 2:13-14

III. NU ÎNCETAȚI SĂ AVEȚI ÎNCREDERE: “PENTRU LUCRĂRILE ACESTEA”

A. Noi credem că Tatăl lucra prin El, Ioan 14:11

B. Isaia ne-a vestit despre “brațul Domnului”, Ioan 12:38-40

C. Noi nu găsim pricină de poticnire în El, Lc 7:21-23

CONCLUZIE

1. Isus le-a spus ucenicilor Săi să nu înceteze să aibă încredere pentru că El știa cu ce se vor confrunta în viitorul apropiat.

a. Persecuții pentru că vor urma calea Lui, 2Tim 3:12; Mat 5:10-12

b. Se vor confrunta cu circumstanțe incerte cum ar fi catastrofe, boală, moarte, lipsuri materiale, foame și sete, răni, trădare, jaf, nopți nedormite, îngrijorare pentru credința altora, 2Cor 11:23-28

2. Isus le-a spus ucenicilor: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” Ioan 14:2-3

3. Isus ne spune nouă: ”Plec, dar voi reveni. Până am să vin, nu încetați să aveți încredere în Mine!”