Loading…

Nimeni să nu vă înșele

 

2 Corinteni 11:1-4

INTRODUCERE

1. Cu toții putem fi înșelați atunci când judecăm lucrurile în mod greșit; când nu luăm aminte la Dumnezeu și la Cuvântul Său și urmăm doar propriile noastre opinii, ajungem să ne rătăcim, Prov. 14:12

2. De fapt, toți am fost amăgiți la un moment dat! Nu trebuie să uităm asta! Tit 3:3

3. Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să identificăm această posibilitate cât și sursa ei; ne oferă protecție astfel încât să nu fim înșelați și înșelându-ne să pierdem răsplata noastră cerească.

DISCUŢIE

I. POȚI FI ÎNȘELAT!

A. Satan este suficient de șiret încât să poată corupe pe oricine, 2 Cor. 11:3

B. Ne putem împotrivi înșelăciunilor lui Satan, 1 Pet. 5:8; Iacov 4:7

II. LUCRURI CARE NE POT ÎNȘELA

A. Puterea și influența păcatului, Rom. 7:11; Iacov 1:14-15; 1 Cor. 5:6-7

B. Tu însuți (auto-înșelăciune), Luca 18:9-12, 14; Rom. 12:3; 1 Ioan 1:8

C. Cei răi care fac diviziune, Rom. 16:17-18; Col. 2:4; Tit 3:10-11

III. DUMNEZEUL NU NE VA ÎNȘELA NICIODATĂ, Evr. 13:5

A. Dumnezeu este credincios, 1 Cor. 10:13; Psa. 55:22-23

B. Cuvântul lui Dumnezeu este ”sănătos” (nu înșelător), 1 Tim. 6:3-4; 2 Tim. 1:13

C. Isus nu te va duce în rătăcire niciodată, Ioan 14:6; 8:31-32

CONCLUZIE

1. Satan ne înșeală:

a. prin ascunderea naturii și a efectelor păcatului

b. lăsându-ne în ignoranță față de puterea atractivă a păcatului

c. învățându-ne să inventăm scuze pentru comportamentul nostru păcătos

2. Dacă ne punem încredere în noi sau în alți oameni, vom fi înșelați, Ieremia 17:5

3. “…Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală.”,Psa.5:6