Loading…

Iacov și ”legământul uitat”

 

Geneza 35:1-7

INTRODUCERE:

1. Când citim Geneza 35:1-7 îl vedem pe Dumnezeu spunându-I lui Iacov să meargă la Betel.

2. De ce I-a poruncit Dumnezeu acest lucru?

a. Cu aproape treizeci de ani în urmă, Iacov a făcut un jurământ pe care se pare să-l fi uitat.

3. Putem învăța câteva lecții din acest “legământul uitat” de Iacov, lecții care poat fi ușor aplicate vieții nostre de creștini.

I. CONTEXTUL ISTORIC

A. Cu treizeci de ani în urmă Iacov a făcut un legământ.

1. A fost făcut în timp ce fugea de mânia lui Esau (pentru că Iacov a furat binecuvântarea lui Esau de la tatăl lor Isaac, Geneza 27).

2. În drumul său spre Haran s-a oprit la Betel – Geneza 28:10-15

3. Visul avut l-a determinat pe Iacov să facă un jurământ – Geneza 28:16-22

B. Pentru următorii douăzeci de ani Iacov a stat în Haran.

1. După cum a promis, Dumnezeu a fost cu Iacov.

2. Iacov a prosperat foarte mult (familie numeroasă/bogăție) – Geneza 29-30

3. Dumnezeu I-a purtat de grijă și L-a protejat.

a. De Laban, care îl urmărea – Geneza 31

b. De Esau, care venise să-l întâmpine – Geneza 32-33

C. În textul nostru (Geneza 35), Iacov era deja de aproximativ zece ani în Canaan.

1. Se așezase la Sihem – Geneza 33:18

2. Dar nu se deranja să se întoarcă la Betel unde făcuse jurământul.

II. APLICAȚIE:

A. Dumnezeu se așteaptă ca noi să împlinim legămintele pe care le facem.

1. El nu ”i-a ca de apucat” un legământ și nici noi nu ar trebui – Ecl. 5:2-5

a. Legământul pe care l-am făcut când am devenit creștini.

b. Să ne întoarcem de la păcat și să-L urmăm pe Hristos din toată inima. Păstrăm noi acest legământ cu credincioșie?

B. Tindem să neglijăm legământul cu Dumnezeu când El îsi face partea Lui.

1. Dumnezeu și-a împlinit partea Lui dar Iacov nu a făcut-o.

2. Această “uitare” pare să aibă loc când jurămintele sunt făcute în vremuri de necaz.

C. Tindem să neglijăm legământul cu Dumnezeu când în viața noastră lucrurile merg bine.

1. În cazul lui Iacov…

a. Avea o familie frumoasă și devenise extrem de bogat.

2. Același lucru este adesea adevărat pentru mulți creștini.

a. Mulți ascultă Evanghelia atunci când sunt tulburați.

b. Dar mai târziu, când se bucură de securitate financiară, sănătate etc. își uită angajamentul față de Dumnezeu.

3. Lua-ți în considerare avertizarea lui Dumnezeu dată lui Israel împotriva uitării după ce au intrat în “Țara promisă” – Deut. 8:11-20

D. Tindem să neglijăm legământul cu Dumnezeu când lăsăm să fim influențați de lume.

1. Familia lui Iacov a acceptat zeii străini ai poporului din jurul lor – Geneza 35:2

2. Mulți oameni nu respectă promisiunea pe care au făcut-o atunci când au devenit creștini – 2 Tim 4:10 (Dima)

a. Creștinii care sunt influențați de materialismul și imoralitatea societății noastre.

3. Dar aceasta nu este o scuză pentru a uita legământul pe care l-am făcut cu El.

4. Lui Iacov i s-a spus să se întoarcă la Betel.

5. Isus a spus bisericii din Efes să se întoarcă la ”dragostea dintâi” – Apoc 2:4-5

CONCLUZIE:

1. Ești creștin, dar nu trăiești o viață dedicată și sfântă așa cum Dumnezeu așteaptă de la tine?

2. Atunci, ca și Iacov, ai uitat legământul pe care l-ai făcut!

a. Trebuie să te întorci la Domnul în plină pocăință.

b. Binecuvântarea cerului te așteaptă dacă o faci!

3. Dacă nu ești încă creștin, aceleași binecuvântări pot fi ale tale dacă vei accepta Evanghelia lui Isus Hristos – Marcu 16:15-16