Loading…

Lecții din viața lui Avraam

 

INTRODUCERE:

A. În Geneza 12:1-5 avem semnificația vieții lui Avraam.

1. Planul lui Dumnezeu era să binecuvânteze și să răscumpere lumea printr-un popor ales.

a. Dumnezeu a spus: “Și în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului”; El a gândit venirea lui Hristos, sămânța lui Avraam, Galateni 3:16.

b. Avraam a fost un om credincios.

c. Este bine să studiem serios și să imităm viața lui Avraam.

B. Să călătorim prin viața lui Avraam și să ne concentram asupra unor lecții pe care le învățăm din viața lui.

DISCUŢIE:

A. AVRAAM A AVUT CREDINȚĂ ÎN DUMNEZEU

1. Din cauza neînțelegeri acestui cuvânt trebuie să punem întrebarea: “Ce este credința?”

a. Evrei 11:1

b. Prin urmare, credința este capacitatea de a vedea cele ce nu se văd

c. Acest mare adevăr este prezentat în 2 Corinteni 4:16-18

2. Credința se bazează pe dovezi sau mărturii, Romani 10:17

3. Trebuie să avem credința lui Avraam – “…călcam pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam…”(Romani 4:12)

4. Avraam a avut o credință mare pentru ca să creadă că el și Sara vor avea un fiu

a. Avraam se uită dincolo de circumstanțele umane. Dumnezeu a spus, Avraam a crezut.

5. Avraam a avut o credință mare când l-a adus ca jertfă lui D-zeu pe fiului său Isaac (Gen. 22)

a. Evrei 11:17-19

b. Credința lui Avraam a trecut testul

i. Cum ar trebui să fie credința noastră?

ii. Prea mulți eșuează astăzi confruntându-se cu mult mai puțin!

B. AVRAAM A FOST ÎNDREPTĂȚIT PRIN FAPTE

1. Iacov 2:21-22

a. Credința și ascultarea (supunerea) merg împreună

b. Nu putem avea una fără cealaltă

2. Încredințarea că mântuirea vine ”doar prin credință” este o învățătură falsă, Iacov 2:24 

3. Avraam a ascultat (s-a supus) indiferent de cost

a. De exemplu … aducerea lui Isaac ca jertfă

b. De multe ori există un cost care trebuie plătit pentru ascultare (supunere)

C. AVRAAM A REFUZAT SĂ ”SE ÎNCURCE CU TREBURILE VIEȚII”

1. Când Lot a fost capturat în Sodoma, Avraam s-a dus să-l salveze, Geneza 14:11-16, 21-24

a. Avraam și oamenii lui au învins

b. Nu era interesat de pradă, era interesat de un singur lucru – Lot

2. Avraam a fost hotărât să nu fie dator față de dușmanii lui Dumnezeu

a. Știa că acest lucru ar putea fi pentru el o pricină de poticnire

b. El nu s-a aliat cu cei de care trebuia să se ”țină departe”

3. Astăzi trebuie să ne ferim de treburile lumești și păcătoase -2 Timotei 2:4

a. 2 Ioan 9-11

b. 2 Corinteni 6:14-18 c. 1 Ioan 2:15-16

CONCLUZIE:

A. Trebuie să învățăm să ”călcăm pe urmele” lui Avraam – 1 Corinteni 11:1; Filipeni 3:17