Loading…

Rămâneți tari în același duh

Lecția 7
Efeseni 3:19

 

INTRODUCERE

1. Efes 3:19 … să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Gr. pleroo înseamnă a umple, a fi complet, a duce până la capăt, la bun sfârșit.

2. Probabil Pavel s-a inspirat din cuvintele Domnului Isus din Mat 5:48 ”Voi fiți desăvârșiți (teleios) după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.”

3. Acesta este standardul care ne este pus înainte. Dumnezeu ne-a chemat să fim ”asemenea cu chipul Fiului Său” Rom 8:29

4. Deci, ce înseamnă să fii plin (pleroo) de toată plinătatea (pleroma) lui Dumnezeu?

 

 

DISCUȚIE

I. Cu ce poți fi umplut (plin)?

A. Umplut de mânie, Mat 21:15

B. Umplut de tristețe, Mc 14:19

C. Umplut de pizmă (gelozie), Fapte 13:45

D. Umplut (plin) de bucurie, Fapte 13:52

 

II. Conceptul de ”plinătate”

A. Această plinătate a atributelor divine i-a aparținut lui Hristos, Ioan 1:14-17

B. În Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, Col 1:19; 2:9

C. Standardul „staturii” spirituale este „plinătatea lui Hristos”, Efes 4:13

 

III. 3 pași spre plinătatea lui Dumnezeu

A. Întăriți prin Duhul Lui, Lc 1:80; 2:40; 2Cor 12:7-10; 2Tim 4:16-17

B. Hristos în noi prin credință, Ioan 14:23; Gal 2:20; Col 1:26-28

C. Să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, Rom 5:8-10; Efes 2:4-5; 1Ioan 4:8-10

 

CONCLUZIE

1. Suntem Temple ale Duhului Sfânt (1Cor 6:19), Hristos locuiește în noi prin credință (Efes 3:16-19), Dumnezeu este în noi și noi în El (1Ioan 4:12-16). În consecință, toată plinătatea lui Dumnezeu locuiește în noi.

2. A fi umplut (plin) cu ceva înseamnă ca acel lucru să te influențeze, să dețină controlul acțiunilor/comportamentului nostru, Efes 5:18

3. A fi ”plin de toată plinătatea (pleroma) lui Dumnezeu” înseamnă că Dumnezeu este cel care deține controlul, cel care influențează dorințele, gândurile, speranțele, relațiile, cuvintele, acțiunile, calendarul, cardul bancar etc. La un moment dat, este posibil să fii mâniat, trist, singur, indignat, dar tu nu lăsa acele emoții să te controleze, tu continuă să ”umblii cârmuit de Duhul” Gal 5:16; Rom 8:1, 4-5

4. Dumnezeu vrea ca noi să fim plini de plinătatea Lui atât individual, cât și colectiv, ca Biserică a lui Hristos.