Loading…

Viziunea lui Isaia

Isaia 6

INTRODUCERE

1. Regele lui Iuda, Ozia, a avut o domnie lungă și deosebită descrisă în 2 Cronici 26 și în 2 Împărați 15:1-7 (Ozia este numită Azaria în 2 Împărați 15).

2. Viziunile apar adesea în cărțile celorlalți profeți; în cartea lui Isaia este menționată doar una caracterizată de o claritate și simplitate aparte.

3. Profetul Isaia în acest capitol trăiește un moment înălțător.

DISCUŢIE

I. CE A VĂZUT ISAIA, Isaia 6:2

1. El a văzut că Dumnezeu era viu. Dumnezeu este Dumnezeul cel veșnic! Psalmul 90:2; 93:2

2. Isaia a văzut că Dumnezeu era pe tronul lui. Dumnezeu guvernează! Psalmul 33:11; 103:19

3. Dumnezeu eral ăudat și onorat, Psalmul 57:5; 145:3

4. Cei care își pun încrederea în Isus vor merge la cer, Ioan 14:2-3, Filipeni 3:20

II. CE A SPUS ISAIA, Isaia 6:5

1. “Vai de mine! Sunt pierdut … ” Isaia a fost speriat de moarte!

2. Sentimentul profund al depravării lui Isaia este în concordanță cu experiența altor oameni evlavioși care s-au regăsit în prezența Domnului.

a. Iov, Iov 42:5-6

b. Daniel, Daniel 10:8, 15-17

c. Petru, Luca 5:8

d. Ioan, Apocalipsa 1:17

3. Așa cum Dumnezeu a ispășit păcatele lui Isaia, Dumnezeu vrea să ispășească și păcatele noastre, Isaia 6:7

a. Dumnezeu ne curățește de păcatele noastre prin sângele lui Isus, 1 Ioan1:7

b. El ne iartă păcatele și ne curățește de orice răutate, 1 Ioan 1:9

c. Dumnezeu îndepărtează fărădelegile noastre de la noi, Psalmul 103:12

d. Păcatele noastre ”nu vor mai fi găsite” niciodată, Ieremia 50:20; Mica 7:19

III. CE A AUZIT ISAIA, Isaia 6:8-9, 11, 13

1. “Pe cine să trimit și cine va merge pentru Noi?” Dumnezeu a căutat să trimită pe cineva. El a vrut ca cineva să meargă, Isaia 40:9-10; 58:1; 61:1

2. Trebuie să ascultăm chemarea lui Dumnezeu de a merge și de a spune că Isus este Mântuitorul, Marcu 16:15-16; 1 Timotei 2:3-4

3. “Până când, Doamne?” Predica în speranța restaurării unei rămășițe, Isaia 10:22;
Ezra 3:8; Hagai 1:14

4. Dumnezeu a lucrat întotdeauna cu o rămășiță, Romani 11:2-5; Apocalipsa 12:17

CONCLUZIE

1. Dumnezeu Îl trimite pe Isaia să prezică ruina poporului Său. Lucrarea sa era îndreptată spre aceia, cel puțin în parte, care au auzit, dar nu au făcut nimic și care niciodată nu au înțeles.

2. Astăzi, mulți aud Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu experimentează puterea lui.

3. Chemarea este pentru noi toți; chemarea de a acționa pentru cei puțini.

4. Ce a făcut profetul Isaia? Dumnezeu I-a zis:”Du-te…”, iar Isaia a plecat!