Loading…

În pridvorul lui Solomon

 

Lecția 2

INTRODUCERE

1. Povestea vindecării omului olog din naștere începe în Fapte 3 și se încheie în Fapte 4. Capitolul 3 începe cu vindecarea propriu-zisă a ologului (Fapte 3:1-11) și este urmată de predica pe care Petru a prezentat-o mulțimii care era adunată în Templu, Fapte 3:12-26

2. Plină de mirare și uimire de ceea ce s-a întâmplat, mulțimea s-a strâns în jurul celor doi apostoli, în timp ce ologul vindecat ”se ținea de Petru și Ioan” în pridvorul lui Solomon, ca și cum nu voia să le permită acestora să plece, Fapte 3:11

3. Apostolul Petru, după obiceiul său, a luat cuvântul încercând să liniștească mulțimea adunată și tot odată pentru a-L predica pe Hristos, Fapte 3:12-21

DISCUŢIE

I. PETRU ÎL PREZINTĂ PE ISUS

A. Ca obiect al proslăvirii lui Dumnezeu

1. „Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe Robul Său Isus”, Fapte 3:13a

a. Botezul lui Isus, Mat 3:17

b. ”Schimbarea la față” a lui Isus, Mat 17:5

c. Minunile făcute de Isus, Ioan 3:2

d. Învierea Sa din morți, Efes 1:20-23

B. Ca obiect al umilirii lor

1. „pe care voi L-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de El”, Fapte 3:13b

a. S-au lepădat de El, Ioan 19:15

b. Au cerut în schimb, eliberarea un criminal (v. 14); Mat 27:20

c. L-au omorât, dar Dumnezeu L-a înviat din morți (v 15); Rom 1:4

II. A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS

A. Dumnezeu îl va trimite pe Hristos a doua oară, Fapte 3:20-21

1. Nimeni nu știe când va veni, Mat 24:36

2. El va veni fără nici un avertisment, 1Tes 5:1-5; Mat 25:13

3. Hristos va veni ”și orice ochi Îl va vedea”, Apoc 1:7; Fapte 1:11, 9

4. El va veni cu îngeri Săi, Mat 25:31; 2Tes 1:7

B. De ce va veni Hristos a doua oară?

1. Pentru a învia morții, Ioan 5:28-29; 1Cor. 15:50-52; Fapte 24:15

2. Pentru a face judecată, Mat 25:31-33; Apoc 20:11-12; Fapte 17:31; 2Cor 5:10

      • Cei drepți vor merge la cer (Ioan 14:1-6); cei păcătoși vor merge în iad (Mat. 25:46)

3. ”El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl”, 1Cor 15:24

4. Apoi ”va veni sfârșitul”, 1Cor 15:24; 2Pet 3:10-12

CONCLUZIE

1. Iudeii care erau în Templu au crezut că Petru și Ioan l-au vindecat pe acel olog din naștere prin propria lor putere sau sfințenie. Mintea lor oarbă și lumească nu putea vedea dincolo de ceea ce se afla înaintea ochilor lor. Ei nu au putut vedea puterea lui Isus Hristos din ceruri, lucrând prin mâinile slujitorilor Săi pe pământ, Fapte 3:12, 16

2. Petru a propovăduit evreilor pocăința, declarând că Isus Hristos, care S-a înălțat la ceruri, se va întoarce la timpul potrivit, Fapte 3:19-21

3. Măreția lui Isus Hristos; Isus a fost profetul la care s-a referit Moise: ”Și oricine nu va asculta de Prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului”, Fapte 3:22-26