Loading…

Moștenirea lui Caleb

 

Iosua 14:6-15

INTRODUCERE

1. Fiii lui Iuda au venit la Iosua la Ghilgal. Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, își aduce aminte de făgăduința lui Moise, Iosua 14:6-9.

2. Caleb a fost unul dintre cei doisprezece spioni care au cercetat țara Canaan cu patruzeci și cinci de ani înainte, când Israelul a fost la hotarele Țării Făgăduinței, Num. 13:1-25.

3. Caleberaunuldintreceidoispionicares-auîntorsaducândveștibune,omărturisirede credință, crezând că Dumnezeu a dat Israelului țara Canaan, Num. 13:26; Num. 14:9.

DISCUŢIE

1. Caleb își amintește promisiunea lui Moise, Iosua 14:6-9.

a. Caleb îi reamintește lui Iosua promisiunea făcută de Moise, Deut. 1:35-36.

b. Moise a jurat în acea zi, Num. 14:20-24. (Dumnezeu a vorbit prin Moise)

c. Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, și nu numai că i-a prelungit viața cu patruzeci și cinci de ani, dar i-a păstrat puterea, vigoarea.

2. Caleb cere să intre în posesia promisiunii lui Dumnezeu, Iosua 14:10-15.

a. La optzeci și cinci de ani el a cerut să fie în fruntea luptei, și nu împotriva oricărui dușman, ci împotriva lui Anakim (un uriaș).

b. Caleb vrea să lupta. Nu lasă lupta altcuiva, deși ar putea, mai ales la vârsta lui.

c. Hebronul după ce a intrat în posesia lui Caleb a fost făcut cetate de refugiu și reședință pentru preoții Leviți, Iosua 20:7; 21:1-3, 11.

3. Aplicații practice.

a. Cei care Îl urmează pe Domnul împreună construiesc relații strânse și ferme, 2 Tim. 4:9-21.

b. Binecuvântat este omul care ascultă pe Dumnezeu în orice moment, Psa. 1:1-3; Ieremia 17:7; Apoc. 22:14.

c. La fel ca și Caleb, și noi trebuie să-L urmăm pe Domnul chiar și la bătrânețe, Psa. 92:12-15; Psa. 103:5; Isaia 40:30-31; 2Cor. 4:16; Tit 2:2-3.

d. Singura modalitate de a-L urma pe Domnul este aceea de a-L urma pe Domnul întru totul, Romani 12:11, 1Cor. 15:58.

e. Odihna vine după muncă. Rămâne o odihna ca de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu (Evrei 4:7-9; Apoc. 14:13.

CONCLUZIE

1. Caleb și Iosua au fost singurii supraviețuitori ai evreilor care au scăpat din Egipt. Lașii se pierd. Cei curajoși sunt cruțați.

2. Caleb nu a cautat o moștenire ușoară, ci una plină de pericole. Curajul este o formă de altruism și un atribut al devotamentului.

3. Pământul s-a odihnit, iar Caleb trebuie să se fi odihnit și el. Odihna cerului va fi dulce pentru cei care au muncit și au trudit mult, aici pe pământ.