Loading…

Mulțumiți lui Dumnezeu

 

Coloseni 1:12-13

INTRODUCERE

1. Mulțumirea ar trebui să fie o caracteristică a vieți fiecărui creștin, Efeseni 5:20; 1 Tesaloniceni 5:18

2. Dumnezeu a dat creștinilor mari binecuvântări în Hristos. Creștinii trebuie să-și exprime mulțumirea față de Dumnezeu pentru aceste binecuvântări.

3. În această lecție vom discuta despre trei binecuvântări spirituale pe care noi toți trebuie să le înțelegem și pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu.

DISCUŢIE

I. MULȚUMIM LUI DUMNEZEU CĂ EL NE PERMITE SĂ MERGEM ÎN CER

A. Dumnezeu va permite creștinilor să aibă parte de cer, 1 Petru 1:3-4

B. Omul trebuie să se supună adevărului și să se nască din nou, 1 Petru 1:22-23

C. Creștinii trebuie să continue să se supună adevărului și să trăiască o viață de credință, 2 Petru 3:17-18

II. MULȚUMIM LUI DUMNEZEU CĂ NE-A ELIBERAT DE SUB PUTEREA ÎNTUNERICULUI

A. Oamenii devin sclavi ai păcatului atunci când ei păcătuiesc, Romani 6:16-17

B. Oamenii intră în împărăția întunericului atunci când ei păcătuiesc, Efeseni 4:17-24

C. Satana ne va ispiti, dar el nu mai are puterea de ai face pe creștini să asculte de El. Creștinii pot spune: NU! Iacov 4:7

III. MULȚUMIM LUI DUMNEZEU CĂ NE-A STRĂMUTAT ÎN ÎMPĂRĂȚIA FIULUI SĂU

A. Împărăția lui Hristos este identică cu biserica lui Hristos, Matei 16:18-19

B. Împărăția lui Hristos este o împărăție spirituală care nu va fi niciodată distrusă, Daniel 2:44

C. Când Isus va reveni, El va da Împărăția Tatălui Său, 1 Corinteni 15:24

CONCLUZIE

1. ”Mulțumirea” este o temă evidentă în această scrisoare, Coloseni 2:7; 3:15, 17; 4:2

2. ”Mulțumirea” are o mare putere de a aduce bucurie în inimile și viața noastră, 1 Tesaloniceni 5:16-18

3. Suntem mulțumitori pentru situația actuală? Suntem mulțumitori pentru mântuirea noastră?