Loading…

Odihna lui Dumnezeu pentru poporul Său

Evrei 4:9-11

INTRODUCERE

1. Acest pasaj (Evr 4:1-11), este o întoarcere în timp cu referire la odihna Canaanului, promisă poporului lui Israel de curând eliberat din robia Egipteană, dar ratată de el din cauza necredinței.

2. Este tot odată, o privire către odihna încă nerealizată a cerului, având ca scop să dea creștinului un impuls, o motivație în lucrarea de slujire.

3. Odihna la care se referă autorul are aplicație actuală pentru poporul lui Dumnezeu, este acea odihnă a sufletului dobândită printr-o credință statornică (Mat 11:28-29). Aceasta este adevărata ”odihnă sabatică”, căci odihna Canaanului nu a reprezentat decât ”tipul” imperfect al acesteia.

4. Această odihnă a sufletului este o binecuvântare neepuizată și inepuizabilă. Promisiunea acesteia este la îndemână, de actualitate și încă neîmplinită.

 

DISCUȚIE

I. Natura lui Dumnezeu este astfel încât să găsim odihnă în El, Psa 33:20-21; 62:1-2; Ioan 3:17

II. Nu poți găsi adevărata odihnă fără Dumnezeu, Psa 62:5-8; Plâng 3:24-26; 1Ioan 2:28

III. Încrederea în Dumnezeu ne duce în odihna Lui, Psa 55:22; Filip 4:6-7; 1Pet 5:6-7

 

CONCLUZIE

1. Oamenii vor să se odihnească DE necazurile lor, dar singura odihnă care contează cu adevărat este odihna ÎN necazurile lor. Hristos nu a avut odihnă de necazurile pământești, dar El a avut odihnă în suflet în mijlocul necazurilor.

2. Isus ne oferă odihnă, în mod specific ”odihnă pentru sufletele noastre” (Mat 11:29). Acesta este un citat din Ieremia 6:16, unde Dumnezeu le promite evreilor că nu-I va mai pedepsi pentru păcatele lor, în schimb le va da odihnă dacă ei se vor întoarce la El.

3. Unde îți cauți odihna? Dacă o cauți în afara lui Dumnezeu și în afara lui Isus Hristos, nu o vei găsi niciodată.

4. Cineva a spus că, ”jugul ușor al lui Hristos nu se potrivește pe un gât înțepenit.”

5. Dacă ești în Hristos, continuă să vii la El (încrede-te în El), fii ascultător de El și învață de la El. Atunci sufletul tău va primi cu adevărat odihnă acum și pentru totdeauna. Dacă nu ești în Hristos, astăzi este ziua potrivită să vii la El pentru a avea odihnă pentru sufletul tău, 2Cor 6:2