Loading…

Ereticii și ereziile lor

 

Lecția 11

INTRODUCERE

1. În Fapte 15:1-5 Luca abordează subiectul unor controverse aduse în biserică de ”câţiva oameni, veniţi din Iudea” (Fapte 15:1) foști membri ai partidei fariseilor „care crezuseră” (Fapte 15:5).

2. Acești creștini evrei învățau că neamurile pot deveni creștini, dar numai după ce au devenit mai întâi evrei prozeliți, și se supun tuturor ritualurilor evreiești, inclusiv circumciziei.

3. Primul răspuns al lui Pavel și al lui Barnaba la această controversă, a fost să-i convingă pe acești frați de eroarea pe care o făceau. Când abordarea rațională a acestora nu a pus capăt problemei, biserica a hotărât ca Pavel și Barnaba “să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri.” Fapte 15:2

4. Cuvântul erezie (gr. hairesis) se referă la o ”doctrină sau credință religioasă neoficială care ia naștere în sânul unei biserici și care constituie o abatere de la dogmele acesteia.” În NT este tradus, erezie (2Pet 2:1), partidă (Fapte 26:5; 28:22; 1Cor 11:19)

5. Ce învățăm din acest pasaj cu privire la problema ereticilor din biserică?

DISCUŢIE

I. IDENTIFICAREA ERETICILOR (cf. 1Tim 6:3-5)

A. Ereticii se identifică prin învățătura lor, v 3 (Mat 7:15-20; Iuda 10-19; 1Tim 1:5-7)

B. Ereticii se identifică prin mândria lor, v 4a (Gal 6:4; Iac 4:6)

C. Ereticii se identifică prin înclinația lor către controverse și discordii, v 4b (Rom 2:8; Gal 5:26; 1Cor 11:16)

II. CUM SĂ REZOLVĂM PROBLEMA ERETICILOR

A. Încearcă să-i convingi prin argumentare, 2Tim 2:24-26; 4:2-4

B. Adu problema la cunoștința bisericii, Mat 18:17; Tit 3:9-11

C. Depărtează-te de cei care refuză să asculte de Evanghelie, 2Ioan 10-11; 2Tes 3:6, 14-15

CONCLUZIE

1. Biserica din Antiohia Siriei era formată atât din evrei, cât și din neamuri (Fapte 11:19-23), care trăiau în deplină armonie. Biserica prospera, spiritual și fizic. Când o biserică se regăsește într-o astfel de stare, Diavolul va încearcă să distrugă acea lucrare.

2. Erezia introdusă în biserică a fost afirmația făcută de un mic grup de creștini evrei, mânați de un spirit fariseistic, care doreau să impună neamurilor convertite obligațiile Legii Mozaice, în special a circumciziei (Fapte 15:5). Acest lucru a arătat că ei îl considerau pe Isus doar un reformator al Legii și nu Mesia, Unsul lui Dumnezeu.

3. Controversele sunt uneori inevitabile. Când ele își fac apariția, este bine ca biserica să abordeze problema cu seriozitate și celeritate. “Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.” Gal 5:7-12; 2Tim 2:16-18