Loading…

Biserica din Antiohia Siriei

 

Lecția 9

INTRODUCERE

1. În Fapte 11:19, Luca ne readuce la persecuția care a apărut în urma morții lui Ștefan (Fapte 7:54-8:4) și ne spune cum cei care au fost împrăștiați au predicat Evanghelia în Fenicia, Cipru și Antiohia Siriei.

2. ”Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.”, Fapte 11:20

3. Biserica din Antiohia Siriei este, (și va rămâne) un exemplu minunat al vremurilor de început al Bisericii Creștine primare. (Ierusalim ptr. Iudei, Antiohia Siriei ptr. Neamuri)

4. Biserica din Antiohia Siriei va servi mai târziu ca punct de plecare pentru cele trei călătorii misionare al lui Pavel, Fapte 13:1-3

5. Ce lecții putem învăța din textul nostru? Fapte 11:19-26

DISCUŢIE

I. CUM SĂ FIM O BISERICĂ PUTERNICĂ

    • Antiohia a fost compusă din penitenți (pocăiți) autentici, (v 21b)

A. Pocăința adevărată implică un sentiment de conștientizare a vinovăției, păcătoșeniei și neputinței noastre, Psa 51:4-10; 109:21-22

B. Pocăința adevărată înseamnă o schimbare de atitudine și acțiune cu privire la păcat, Psa 119:128; Iov 42:5–6; 2Cor 7:10

C. Pocăința adevărată duce la urmărirea radicală și persistentă a unei vieți sfinte, umblând cu Dumnezeu în ascultare de poruncilor Sale, 2Tim 2:19–22; 1Pet 1:16

II. CUM SĂ CREȘTEM SPIRITUAL

    • unii predică ”biserica” mai mult decât îl predică pe Hristos! (v 20)

A. Proclamând că Isus este Domnul, Mat 28:18; Fapte 2:36; 10:36

B. Proclamând că El ne iartă păcatele, așa cum numai Dumnezeu poate, Mar 2:5-7; Psa 130:3-4

C. Proclamând că El este Mântuitorul nostru, Fapte 4:12; 5:31; Evr 7:25

III. CUM SĂ NE ÎNCREDEM ÎN DOMNUL

    • „mâna Domnului era cu ei” (v 21a)

A. Dumnezeu este cel care deschide ușile oportunității, Col 4:3; 2Tes 3:1-2

B. Dumnezeu este cel care dă creșterea, 1Cor 3:5-7; Psa 92:13-15

C. Cu ajutorul lui Dumnezeu, trebui să ne așteptăm să creștem, Mat 13:31-33

CONCLUZIE

1. Primii care au predicat Evanghelia în Antiohia au fost dispersați din Ierusalim ca urmare a unei aprigi persecuții. Astfel dar, ceea ce era menit să rănească Biserica, a făcut să fie spre binele/progresul ei.

2. Ce ar trebui să predice slujitorii lui Hristos? Pe Hristos, și pe El răstignit? Pe Hristos și El slăvit? 1Cor 2:1-2

3. Predicarea lor a fost însoțită de Divinitate. (”Mâna Domnului era cu ei…” v 21a)

4. ”…Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.” (Fapte 11:26). Cei din Antiohia, au folosit probabil termenul de ”creștini” pentru a-i batjocori pe urmașii lui Isus. Creștinii trebuie să fie dispuși să-și asume titlul de ”oamenii lui Isus” și trebuie, de asemenea, să fie demni de acest nume. În loc să revendicăm orice alt titlu de genul, ortodox, catolic, protestant, etc. ar trebui să fim doar … simpli creștini!