Loading…

Hristos, marele Proroc

 

Deuteronomul 18:15, 17-19

INTRODUCERE

1. Un proroc este un ”mesager” al lui Dumnezeu, este unul care transmite un mesaj al lui Dumnezeu către oameni. De obicei aceștia au fost nepopulari printre conaționalii lor, Matei 13:57

2. Vechiul Testament menționează mulți proroci chemați de către Dumnezeu. Printre ei se numără Ilie, Ieremia, Isaia etc. 1 Împărați 17:1-4; Ieremia 1:5; Isaia 6:8-10

3. În Vechiul Testament, Dumnezeu a prezis că va ridica un Proroc asemeni lui Moise de care poporul Său trebuie să asculte, Deuteronomul 18:15, 17-19

DISCUŢIE

I.Exemple ale celor care l-au recunoscut pe Isus Hristos ca proroc

A. Oamenii care anticipau venirea Lui, Ioan 6:14; Ioan 1:21; Ioan 7:40,52

B. Femeia samariteancă, Ioan 4:17-19

C. Apostolul Petru; Ștefan, Fapte 3:20-23; 7:37

II. Isus a mărturisit că El era “Prorocul”

A. Ca proroc respins de oameni, Luca 13:34-35; Luca 4:24-27; Ioan 5:46

B. Ca proroc uns cu Duhul lui Dumnezeu, Luca 4:16-21; cf. Isa 61:1-2

C. Ca proroc care vorbea cu autoritate, Marcu 1:22; Ioan 7:16; 14:10

III. Locul lui Isus Hristos în raport cu ceilalți proroci

A. Isus Hristos este mai mare decât toți ceilalți proroci, Matei 12:41; Ioan 1:15

B. Isus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Matei 16:13-17; Evrei 1:1-2

C. Isus Hristos este de asemenea Preot și Împărat, Psalmul 110

CONCLUZIE

1. În Deuteronomul 18:15-18, Moise le-a spus iudeilor că Dumnezeu va ridica un alt proroc asemeni lui.

2. După Moise, a existat o succesiune de proroci, printre care Ilie, Isaia, Ieremia Ezechiel, Daniel etc., iar în cele din urmă, Isus Hristos.

3. Isus a fost foarte asemănător lui Moise.

a. Ambii au fost scăpați de la moarte ca prunci.

b. Ambii au făcut minuni.

c. Ambii au fost lideri.

d. Ambii au fost mijlocitori (1 Tim. 2:5, Isus) între Dumnezeu și oameni.

4. Moise s-a oferit să moară, dacă era necesar, pentru ca Dumnezeu să ierte păcatele poporului pe care el îl conducea (Exodul 32:30-33). Isus a murit pentru păcatele noastre, astfel încât toți oamenii să poată intra în Împărăția Cerurilor.

5. Nici un alt proroc nu seamănă mai mult cu Moise decât Isus Hristos.

6. Nu este un Proroc mai mare decât Isus Hristos!